Mart 3, 2024

Günün adı: Romain

Romain adının kökeni
ad Roma, Romence anlamına gelen Latince "Romanus" dan geliyor. bu ad yaklaşık 182.000 Fransız tarafından taşınır ve ilk 100 milliyet içindedir. Romalılar 28 Şubat'ta kutlandı.

Romain Tarihi
Romain, beşinci yüzyılda Papa idi ve 465'te ölmeden önce Jura Dağı manastırlarını kurdu. ad Romain, özellikle antik dönemde yayılmaya başladı çünkü Roma İmparatorluğu vatandaşlarının statüsünü üstlendi. Altıncı yüzyılda Batı Avrupa'ya çok daha az atfedilmiştir, ancak Bizans İmparatorluğu'nda popüler kalmıştır. bu ad dört Bizans imparatoru tarafından taşındı.

karakter
Romalı kararlı ve istekli bir adamdır. İş yerinde genç adam anlaşılabilir ve büyük bir bilgiye sahip. Roma'da aşk son derece hassas ve cömert olabilir.

✥ "La Vie de Jésus" Film HQ en français sur le Christ, le Fils de Dieu ✥ (Mart 2024)